Instagram Youtube
Brands of the world Pinterest
Sk En
Nachádzate sa: Home > Kontakty

Kontakty

Kontaktné údaje:

Kurzy a prihlasovanie


+421 917 718 467
kurzy@rda.sk

Správca strelníc


Ján Didy
+421 905 556 219
spravca@rda.sk

RDASHOP predaj


Marián Ferianec
+421 944 880 100
+421 910 129 846
info@rdashop.sk

Ekonomické odd.


Katarína Magálová
+421 918 631 999
ekonom@rda.sk

 

Identifikačné údaje spoločnosti:

Názov:
Sídlo:

IČO:
DIČ:
Čísla účtov:


Prevádzky:Registrácia:
Číslo zbrojnej licencie:
UNGM registration:
RDA, s. r. o.
Banská 6301
915 01 Nové Mesto nad Váhom
36851680
2022471671
IBAN: SK42 1100 0000 0029 2691 3929
SWIFT: TATRSKBX

Priestor Drapliak
Čachtice č.1300
916 21 Slovenská Republika

Strelnica Kameňolom
Čachtice
916 21 Slovenská Republika

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 18420/R
CA 003033
219034
Kontakty


RDA Klub RDA Shop