Instagram Youtube
Brands of the world Pinterest
Sk En

SA vz.58 - Zbrojár - Údržba a opravy

Popis a cieľ kurzu

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov praktickým nácvikom i teoreticky s konštrukciou, starostlivosťou, diagnostikou porúch a opotrebenia pušky Sa. vz. 58, ako aj o bezpečnostných prvkoch a správnej funkcii všetkých častí zbrane. Jednou z možností kurzu je aj diagnostika závad a opotrebenia vlastnej zbrane účastníka pomocou armádnej metodiky a prípravkov.

Dátum kurzu Miesto kurzu Voľné miesta Cena 70 EUR
26.1.2019 - 26.1.2019 Nové Mesto n./V. - Čachtice Voľné miesta 80 EUR Objednať sa

Čas a miesto stretnutia: 08:00, Banská 6301 - sídlo RDA, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Dĺžka kurzu: 1 deň / 6 hodín, Max. obsadenosť: 10
Kurz je otvorený pre civilných záujemcov a všetky ozbrojené zložky.
Tento kurz je určený aj pre začiatočníkov.

  Prehľad kurzu

 • Teoretická prednáška - História a vývoj Samopalu Vz. 58, konštrukcia, verzie, princíp činnosti.
 • Bezpečnostná kontrola zbrane, zásady bezpečnosti diagnostiky zbraní
 • Konštrukcia, značenie a funkcia hlavných častí zbrane Sa. vz. 58
 • Princípy (čistenie - mazanie - konzervácia)
 • Rozobratie a poskladanie na základné diely, vysvetlenie postupov
 • Diagnostika opotrebenia súčiastok a ich vplyv na funkciu, spoľahlivosť a bezpečnosť
 • Vykonanie kompletného samostatného zostavenia a diagnostiky zbrane

  Výstroj a výzbroj

 • Poznámkový blok a písacie potreby.
 • Puška Sa. vz. 58 a zásobník 1 ks (možnosť prenajatia - 0 EUR/deň)
 • V rámci kurzu nie je zabezpečená strava pre účastníkov kurzu

RDA Klub RDA Shop