Instagram Youtube
Brands of the world Pinterest
Sk En

ACLS - Advance Combat Life Saver Level 2

Popis a cieľ kurzu

Ďalší Level ACLS nadväzuje na predošlý Level 1 a je kurzom prvej pomoci s využitím v civilnom sektore, ako aj v bojových situáciách. Naším cieľom je, aby každý participant po absolvovaní kurzu bol schopný poskytnúť prvú pomoc na vysokej úrovni. Využívame poznatky získané z civilných zložiek, ale aj skúsenosti a praktické zručnosti získane z bojových konfliktov v Iraku a Afganistane.

Kurz je rozdelený do štyroch úrovní, kde jednotlivé úrovne majú vzájomnú náväznosť. Pre hlbší význam a získanie komplexných znalostí je potrebné absolvovať všetky tri úrovne kurzov ACLS. Level 4 je vlastne medický dril a opakovanie si zručností a problematiky z Level 1 až 3 formou scenárov. Prvý deň kurzu je venovaný teórii a prebieha na učebni. Druhý deň je vedený formou praktickej časti a nácvikov.

Každý z kurzov je ukončený certifikátom o úspešnom absolvovaní.

Dátum kurzu Miesto kurzu Voľné miesta Cena 180 EUR
9.3.2019 - 10.3.2019 Nové Mesto n./V. - Čachtice Obsadené 180 EUR Obsadený

Čas a miesto stretnutia: 08:00, Banská 6301 - sídlo RDA, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Dĺžka kurzu: 2 dni / 16 hodín, Max. obsadenosť: 12
Kurz je otvorený pre civilných záujemcov a všetky ozbrojené zložky.
Kurz je otvorený len pre absolventov kurzu: ACLS - Level 1.

  Prehľad kurzu

 • Zopakovanie si vedomostí a zručnosti z Level 1
 • Manažment zaistenia dýchania a porúch dýchania
 • Problematika týkajúca sa zaistenia intravenózneho prístupu, intraoseálny prístup
 • Prevencia hypotermie
 • Zhrnutie prvotného vyšetrenia

  Výstroj a výzbroj

 • Poznámkový blok, písacie potreby
 • Oblečenie podľa ročného obdobia
 • Oblečenie do dažďa
 • Smartphone, tablet, počítač (nieje nutnosť)
 • Náhradný odev a obuv

RDA Klub RDA Shop
 • MANIPULÁCIA SO ZBRAŇOU
 • OBRANNÁ STREĽBA
 • TAKTICKÁ A BOJOVÁ STREĽBA
 • PRESNÁ STREĽBA
 • STRELNICA
 • VÝCVIKOVÝ PRIESTOR
 • VÝSTROJ A VÝZBROJ
 • AUTÁ A TECHNIKA
 • TEAMBUILDING
 • FIREMNÁ AKCIA
 • ZÁŽITKOVÁ AKCIA
 • SALES PROMOTION