Instagram Youtube
Brands of the world Pinterest
Sk En

AR15 - Zbrojár - Údržba a opravy

Popis a cieľ kurzu

Participanti sú pri absolvovaní kurzu oboznámení s konštrukciou pušky AR15, ako aj o bezpečnostných prvkoch a správnej funkcii všetkých bezpečnostných prvkov.

Participanti sú taktiež - teoreticky a praktickým nácvikom - oboznámení s diagnostikou mechanických závad na zbrani vplyvom opotrebovania súčiastok a odstránení týchto závad.

Dátum kurzu Miesto kurzu Voľné miesta Cena 60 EUR
2.2.2019 - 2.2.2019 Nové Mesto n./V. - Čachtice Voľné miesta 60 EUR Objednať sa

Čas a miesto stretnutia: 08:00, Banská 6301 - sídlo RDA, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Dĺžka kurzu: 1 deň / 5 hodín, Max. obsadenosť: 12
Kurz je otvorený pre civilných záujemcov a všetky ozbrojené zložky.
Tento kurz je určený aj pre začiatočníkov.

  Prehľad kurzu

 • Bezpečnostná kontrola zbrane - bezpečnostný drill.
 • Oboznámenie sa s konštrukciou pušky AR15
 • Rozobratie, zloženie, základné ošetrovanie a údržba pušky AR15
 • Rozobratie a poskladanie záveru zbrane, vysvetlenie postupov.
 • Diagnostika opotrebenia súčiastok záveru a ich vplyv na funkciu a bezpečnosť zbrane.
 • Rozobratie a poskladanie tela zbrane, vysvetlenie postupov.
 • Diagnostika opotrebenia súčiastok tela zbrane a ich vplyv na funkciu a bezpečnosť zbrane.
 • Rozobratie a poskladanie zásobníkov.

  Výstroj a výzbroj

 • Poznámkový blok a písacie potreby.
 • Puška AR15 (možnosť zapožičania bez poplatku)
 • Zásobník (1 ks.)
 • Kit na ošetrovanie a čistenie zbrane.

RDA Klub RDA Shop