Instagram Youtube
Brands of the world Pinterest
Sk En

Dril kurz - Pištoľ 1 - kurz rozšírenia techniky streľby a zručností

Popis a cieľ kurzu

Participanti kurzu nadväzujú na dosiahnuté strelecké a technické zručnosti z kurzov: Taktická streľba z pištole - Základná úroveň 1 a 2. Nadobudnuté technické zručnosti, vedomosti a bezpečnosť pri streľbe v obranných situáciách sa precvičujú a prehlbujú rozmanitým rozsahom cvičení a drilov pri streľbe z pištole.

Kurz je vedený formou opakovaných nácvikov techník streľby navodením rôznych obranných situácii pod dohľadom inštruktorov na rôzne typy terčov. Účastníci sú rozdelení do dvoch skupín tak aby bola splnená podmienka plynulého intenzívneho zapojenia jednotlivcov do streleckých situácii.

Účelom kurzu je dosiahnutie požadovanej úrovne techniky streľby, ako aj docielenie celkovej bojovej rovnováhy medzi rýchlosťou a presnosťou streľby pri súčasnom zachovaní bojovej účinnosti v obrannej situácii na blízke a kontaktné vzdialenosti.

Dátum kurzu Miesto kurzu Voľné miesta Cena 70 EUR
18.5.2019 - 18.5.2019 Nové Mesto n./V. - Čachtice Obsadené 70 EUR Obsadený

Čas a miesto stretnutia: 08:00, Banská 6301 - sídlo RDA, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Dĺžka kurzu: 1 deň / 3-4 hodiny, Max. obsadenosť: 12
Kurz je otvorený pre civilných záujemcov a všetky ozbrojené zložky.
Kurz je otvorený len pre absolventov kurzu: Pištoľ Level 1 (Pištoľ - Základná úroveň 1).

  Prehľad kurzu

 • Úchop a tasenie zbrane pri prvotnej reakcii v obrannej streľbe
 • Streľba na viacpočetný terč s vyhodnotením situácie
 • Nácvik a streľba na viacpočetný terč po presune so zastavením
 • Nácvik a streľba na terč počas pohybu vpred vzad
 • Streľba v obrannej situácii pri kontaktoch zo strán bez presunu alebo s presunom
 • Nácvik a streľba z rôznych polôh po presune (stoj, kľak)
 • Práca s resetom a streľba viacpočetných rán na viacero sústav terčov - práca so spúšťou
 • Nácvik a zvládnutie vysokej úrovne rýchlej bojovej streľby na jeden terč alebo viacero terčov za dodržania vhodného pomeru rýchlosti a účinnosti strelca

  Výstroj a výzbroj

 • Poznámkový blok a písacie potreby
 • Oblečenie podľa ročného obdobia
 • Oblečenie do dažďa
 • Ochrana sluchu a ochrana zraku
 • Pištoľ a zásobníky 3 ks (možnosť prenajatia: 10 EUR/deň)
 • Puzdro na pištoľ, puzdra na zásobníky (možnosť zapožičania)
 • Strelivo: 300 ks 9mm Luger (možnosť zakúpenia: 60 EUR/300 ks.)

RDA Klub RDA Shop