Instagram Youtube
Brands of the world Pinterest
Sk En

Policies and Enrollment

 1. Registration
  • In order to enroll to our classes, you need to register first. Please register at http://www.rda.sk/registracia. Upon completion, email will be dispatched to your e-mail address to confirm your successful registration.
  • You need to register only once. Registration grants you access to the member area, where you can check up on your profile, view classes and your enrollments.
    
 2. Class enrollment
  • For enrollment, you have to be registered user (see par. 1) and logged in with your user name and password, http://www.rda.sk/prihlasenie.
  • Upon logging in, you can browse all opened classes at http://www.rda.sk/vycviky. Pick your class and press “Enroll“. You will navigate to the class option page, where you will be able to opt for features like weapon rental, or purchase ammo from us. Finish by pressing “Enroll“.
  • E-mail containing organisational and payment details will be dispatched to your address to confirm your successful enrollment.
  • In order to enroll to more advanced class, you first need to complete beginner´class if such is available. See class details.
    
 3. Prices
  • Prices on our website are base prices.
  • Base prices do not include weapon rental, ammo, etc. You can purchase mentioned features as optional at the class enrollment page (see par. 2).
    
 4. Payment
  • Class participant will make payment arrangements in 2 stages:
   • Initial payment: down payment in value of 30€ (if not indicated otherwise) by wire transfer or straight to the account deposit shall be completed no later than 5 days from completion of enrollment. If not received, enrollment will be cancelled. Confirmation email will be dispatched to your e-mail address upon receiving the payment.
   • Full payment: rest of the price will be payed at the beginning of the class in cash. You will receive a receipt for a full amount payed.
     
 5. Cancelling your enrollment
  • You can cancell your enrollment at rda@rda.sk or +421917718467 no later than 5 days before the class.
  • If cancellation is made at least 5 days prior to the beginning of the class, you will be given your initial payment of 30€ as a store credit for future purchases. If cancellation is made less than 5 days before the class, or you will not show up without any reason given, initial payment will not be returned, nor any other compensation.
    
 6. Other policies
  • Certificates will be handed out upon class completion.
  • Participant must qualify under Guns and ammunition act 190/2003 par. 19. Participant does not qualify if he has been convicted of the criminal offense or tortious act under the same paragraph.
  • Participants are obliged to comply with all safety instructions. We reserve the right to expel participant in case of serious breach of safety without compensation or other reimbursement.
 7. Osobné údaje a ich ochrana

  Spoločnosť zhromažďuje osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia. Na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) nevyžaduje súhlas používateľa ako dotknutej osoby (ďalej ako používateľ).

  • Dotknutá osoba berie na vedomie, že spoločnosť RDA spracúva osobné údaje, ktoré dotknutá osoba zadá do svojho používateľského konta za účelom poskytovania služby dotknutej osoby v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok.
  • Spoločnosť RDA spracúva osobné údaje výlučne za účelom poskytovania služby pre používateľa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok... Osobné údaje, ktoré spracúva spoločnosť pre používateľa nie sú osobnými údajmi týkajúcimi sa zdravia, biometrickými údajmi, genetickými údajmi ani osobnými údajmi týkajúcimi sa rozsudkov v trestných veciach alebo trestných činov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
  • Spoločnosť RDA zachováva mlčanlivosť o všetkých údajoch a osobných údajoch, ktoré dotknutá osoba zadá do používateľského konta. V prípade, ak spoločnosť RDA poverí ďalšie osoby spracovaním osobných údajov, deje sa tak len za účelom poskytovania služby v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok...
  • Spoločnosť RDA za účelom zabezpečenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov prijala so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva dotknutých osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku.


By enrolling to RDA, s.r.o. classes you agree with these conditions and policies.

RDA Klub RDA Shop