Instagram Youtube
Brands of the world Pinterest
Sk En

FPOS - First Person on Scene

Popis a cieľ kurzu

Je kurz CEER, ktorý má za cieľ vedieť poskytnúť okamžitú pomoc pri zraneniach. Cieľom kurzu je poskytnúť základné vedomosti a zručnosti s dôrazom na pochopenie “prečo” a “ako”, tak, aby keď dôjde k situáciam mimo noriem CEER, vyškolená osoba bude schopná prispôsobiť sa situácii v prospech zranených alebo chorých osôb. Štruktúra kurzu sa predovšetkým zameriava na základné zručnosti študentov, ktoré sú potrebné pre rýchle riešenie zranení v nebezpečných alebo vzdialených oblastiach.

Tento kurz The First Person on Scene je podporený kvalitfikáciou a poskytuje študentom hodnotenie Edexel BTEC Level 2 IHCD. Hodnotenie taktiež spĺňa požiadavky prvej pomoci Security Industry Authority first aid (SIA Licencia).

Dátum kurzu Miesto kurzu Voľné miesta Cena 650 EUR
Máte o tento kurz záujem? Práve ho pripravujeme.
Vyplňte údaje nižšie a hneď ako bude kurz otvorený Vás budeme kontaktovať.

Dĺžka kurzu: 5 dní / 35 hodín, Max. obsadenosť: 12
Kurz je otvorený pre civilných záujemcov a všetky ozbrojené zložky.
Tento kurz je určený pre všetkých záujemcov.

  Prehľad kurzu

 • Bezpečnosť a mechanizmus zranenia
 • Fungovanie dýchacích ciest
 • Kardio-pulmonárna resuscitácia
 • Defibrilácia a podávanie kyslíka
 • Vyhodnotenie dýchania a jeho podpora
 • Zvládanie a riešenie krvácania
 • Popáleniny a ich vyhodnotenie
 • Zvládanie vonkajších poranení
 • Základné zranenia hlavy
 • Zdravotná pomoc v krízových situáciách
 • Zranenia pri dopravných nehodách

  Výstroj a výzbroj

 • Poznámkový blok a písacie potreby
 • Oblečenie podľa ročného obdobia
 • Oblečenie do dažďa

RDA Klub RDA Shop