Instagram Youtube
Brands of the world Pinterest
Sk En

Príprava na Zbrojný preukaz

Popis a cieľ kurzu

Pomocou výkladu, diskusie a praktických ukážok Vás uvedieme do problematiky legálneho vlastnenia a používania strelných zbraní. Daný kurz je organizovaný v spolupráci s našim partnerom, občianskym združením Legis Telum, o.z..

Vysvetlíme Vám spôsoby a postupy žiadania o zbrojný preukaz. Všetci participanti kurzu dostanú po absolvovaní kurzu potvrdenie o absolvovaní kurzu. V cene kurzu je zahrnutý prenájom zbraní Glock-17 a 10 ks munície.

Harmonogram kurzu: 8:00 - 12:00 hod. Teoretická časť vrátane 5-minútových prestávok po každej hodine. 12:00 - 12:40 hod. prestávka na obed (kurz je bez obeda, možnosť využitia našej kuchynky alebo nákupu občerstvenia na blízkej čerpacej stanici). 12:40 - 16:00 hod. Praktické cvičenie so zbraňou podľa zamerania testových otázok na skúške žiadateľa o ZP a ostrá streľba z pištoľe v priestoroch našej strelnice Kameňolom (predpokladaný čas ukončenia kurzu o 16:00 hod).

Dátum kurzu Miesto kurzu Voľné miesta Cena 45 EUR
12.5.2019 - 12.5.2019 Nové Mesto n./V. - Čachtice Voľné miesta 45 EUR Objednať sa

Čas a miesto stretnutia: 08:00, Banská 6301 - sídlo RDA, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Dĺžka kurzu: 1 deň / 6 - 8 hodín, Max. obsadenosť: 18
Kurz je určený pre širokú verejnosť - všetkých, ktorí majú záujem o nadobudnutie strelných zbraní v súlade s právnym poriadkom SR.
Tento kurz je určený pre žiadateľov o vydanie ZP.

  Prehľad kurzu

 • Motivácia vlastniť strelnú zbraň a základné princípy zákona č. 190/2003 Z.z.
 • Priblíženie problematiky legálneho vlastnenia strelnej zbrane v zmysle právneho poriadku SR
 • Vysvetlenie zásad použitia strelnej zbrane v zmysle Trestného zákona SR
 • Druhy a typy strelných zbraní: Oboznámenie účastníkov kurzu s technickou stránkou strelných zbraní
 • Základná manipulácia so strelnými zbraňami - bezpečnosť a bezpečnostný drill
 • Praktická manipulácia so strelnými zbraňami - praktické streľby v priestoroch strelnice - Čachtice

  Výstroj a výzbroj

 • Poznámkový blok a písacie potreby
 • Oblečenie podľa ročného obdobia
 • Oblečenie do dažďa
 • Ochrana zraku a sluchu a zapožičanie zbrane a munície v počte 10ks v cene
 • Otvorenú myseľ
 • Na stiahnutie

  Žiadosť o zbrojný preukaz (PDF, 107kB)


RDA Klub RDA Shop