Novinky

Text ...

Logo RDA

Kurz BODYGUARD opäť otvorený.

Otvorili sme pre Vás kurz BODUGUARD - OSOBNÝ STRÁŽCA, vedený na vysokej úrovni so zahraničnými 

skúsenosťami, ktorý sa bude konať v termíne 24. - 28. november 2014 (pondelok až piatok).

Informácie o kurze a prihlasovanie: https://www.rda.sk/kurzy/aktualne/99/bodyguard-osobny-strazca/

RDA Shop