Novinky

Text ...

Logo RDA

Spolupráca s novými partnermi

Dovoľujeme si vás informovať, že v uplunulých dňoch RDAcademy uzavrela dohody a začala spoluprácu s nižšie uvedenými partnermi. Dúfame, že výsledky tejto spolupráce na konkrétnom projekte budete mať čoskoro možnosť nielen vidieť ale aj zažiť na kurzoch úplne novej kategórie, ktoré preveria vaše schopnosti a reakcie na rôzne situácie.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva                            Inštitút aplikovanej psychológie                                      GrandPower

                                                                                                                                  

 

RDA Shop