Novinky

Text ...

Logo RDA

Kurzy na 1. štvrťrok 2015

Nové vypísané kurzy na prvý štvrťrok nájdete na https://www.rda.sk/kurzy/aktualne/ Žiaľ, verejných kurzov v tomto období bude menej ako je u nás zvykom, nakoľko sme viacero termínov museli rezervovať pre zahraničnú klientelu. Je však možné, že na základe ďalšieho plánovania postupne ešte pribudnú. Treba preto sledovať našu podstránku aktuálnych kurzov :)

V tomto končiacom roku sa nám podarilo postupne doplniť niektoré kurzy tak, aby účastníci dostávali komplexné informácie. Teda nielen aby sa učili so zbraňami narábať, ale aj pochopili princípy fungovania jednotlivých konštrukčných skupín, ich údržby a potrebnej kontroly technického stavu zbrane. Je to jeden zo základných predpokladov k istote v použití zbrane.

Takýmto kurzom je aj AR15/M4 operátor, z ktorého je toto video. Ide o kurz, ktorý všestranne pripraví účastníka na používanie tohto typu zbrane. Fotogaléria: https://www.rda.sk/galeria/23/ar15-m4-operator/  V tomto trende by sme chceli pokračovať aj v budúcom roku a priniesť vám ďalšie možnosti rozvoja vedomostí, zručností a skúsenosti vo všetkých oblastiach (nielen) taktickej streľby.

RDAteam

RDA Shop