Novinky

Text ...

Logo RDA

Novinka: Dril kurz - Pištoľ - Neštandardné pozície

Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou - Dril kurz - Pištoľ - Neštandardné pozície a vozidlo

Druhý augustový týždeň roku 2019 sme pre priaznivcov našich kurzov defenzívnej streľby pripravili úplne nový kurz drilov z krátkej zbrane s názvom Dril kurz - Pištoľ - Neštandardné pozície a vozidlo. Chceli sme tak uspokojiť dopyt komunity venujúcej sa pravidelnému zvyšovaniu svojich zručností v ovládaní krátkej zbrane trochu neštandardnou formou a už teraz môžeme povedať, že kurz na základe ohlasov prvých účastníkov ešte doplníme o niekoľko rán navyše. Ako vždy sme začali rozostrieľaním, no tentoraz iným spôsobom, pretože kurz je predovšetkým zameraný na defenzívnu streľbu zo stojaceho vozidla a pokračovali sme streľbou cez čelné sklo smerom von z vozidla.

  

Po praktickej ukážke si každý účastník sám vyskúšal streľbu cez predné čelné sklo. Po tomto cvičení sa participanti rozdelili do dvoch skupín kde jedna skupina pokračovala v streľbe zo stojaceho vozidla s rôznymi námetmi modelových situácii. Druhá skupina sa venovala streľbe na zemi a streľbe z rôznych pozícii, ako sed kľak ľah a stoj a pod. Potom sa obe skupiny vzájomne vymenili.

 


Dúfame, že očakávania účastníkov sa nám podarilo naplniť najmä v ohľade, že strieľať cez predné čelné sklo, z vozidla von a v neštandardných pozíciách sa nepodarí každý deň. Pripájame niekoľko fotografií pre lepšiu predstavivosť ale aj ako lákadlo pre ďalších priaznivcov našich kurzov :)) Ďakujeme všetkým zúčastneným za prejavenú dôveru a veríme, že si z kurzu odniesli to čo očakávali. 

Ivan a Libor

RDA Shop