O nás

RDAcademy pôsobí na trhu už od roku 2007. Disponuje nielen odborným ale aj roky systematicky vytváraným materiálovo-technickým zázemím. Zákazníkom poskytujeme vzdelávacie a výcvikové aktivity, výzbroj, výstroj, strelecké a výcvikové priestory na medzinárodnej úrovni.

Naše produkty sú zamerané na široký okruh zákazníkov nielen z profesionálneho prostredia (štátny aj súkromný sektor) a odbornú verejnosť ale aj na vzdelávanie začiatočníkov a firemnú klientelu (eventy/teambuildingy).

Sme držiteľom zbrojnej licencie. Spolupracujeme v potrebnom rozsahu s príslušnými orgánmi verejnej správy a dôsledne dodržiavame právny poriadok SR. Naša spoločnosť pri realizovaní všetkých služieb dôsledne dbá na ochranu osobných údajov klienta, na jeho vážnosť, dôstojnosť a česť, ako aj na ochranu obchodného tajomstva.

RDAcademy vám môže ponúknuť a realizovať najširší rozsah taktických kurzov vedených profesionálnymi inštruktormi, cvičení a seminárov na Slovensku, predovšetkým:

  • držanie, manipulácia a používanie zbrane v zmysle právneho poriadku SR
  • obranná streľba v rôznych stupňoch obtiažnosti
  • taktická a bojová streľba
  • presná streľba na dlhé vzdialenosti
  • osobná ochrana (bodyguard)
  • prežitie v krízových podmienkach
  • prvá pomoc v krízových situáciách
  • asertivita, psychohygiena a sebaovládanie
  • tímový rozvoj a spolupráca (teambuilding / event)

Všetky poskytované služby, kurzy a semináre sme schopní viesť okrem slovenského jazyka aj v anglickom jazyku.

Logo RDA

Princípy

Vieme, že ak má strelecká príprava fungovať aj v situáciách ktoré ťažko predpokladať, musí mať vopred daný systém.
Profesionálne ovládanie zbrane stojí na 3 základných pilieroch, ktoré sú nutné pre zvládanie krízových situácii.

Teória a taktika – poznanie princípov ako zbrane i postupy fungujú. Dôvody, prečo robiť veci práve danými spôsobmi a ako ich v prípade potreby vhodne prispôsobiť.
Prax a kondícia – zručnosť v technike ovládania zbrane a jej pravidelné obnovovanie. Pojmy ako svalová pamäť a dril musí poznať každý dobrý strelec.
Hodnoty a psychika – sú to, čo pomáha strelcovi rýchlo vyhodnotiť a rozhodnúť sa v krízovej situácii. Uvedomiť si následky ktoré môže spôsobiť a na základe toho správne zvoliť priority.

Koncept výcviku musí tieto základné piliere zohľadňovať. RDAcademy takýto koncept má a ponúka Vám ho. Preto sa na našich kurzoch stretnete výhradne s profesionálmi, ktorí vyžívajú široké technické zázemie spoločnosti na zabezpečenie plnohodnotného výcviku.

Náš koncept je založený na postupnosti troch krokov:

SENSE – (vnímaj) používaj všetky zmysly tak, aby si mal dobrý prehľad o situácii okolo seba a jej okolnostiach. V opačnom prípade tvoja reakcia bude zlá a druhú príležitosť už dostať nemusíš.
THINK – (mysli) najsilnejšou zbraňou strelca je jeho mozog. Vyhodnoť situáciu a správne zareaguj, výstrel sa už nedá vziať späť.
DO – (konaj) použi nacvičené techniky v konkrétnej situácii. Dodržiavaj všetky zásady bezpečnosti vzhľadom na všetky zúčastnené osoby a ich úlohu v situácii.

Cieľom našich kurzov a výcviku je fyzicky i mentálne pripravovať zodpovedného, samostatne mysliaceho a fungujúceho jednotlivca.
Strelca, ktorý bude pripravený na realitu.

Sme tu pre Vás. RDA Team

„Nemusíte nič meniť, prežitie nie je povinné“ W. Edwards Deming

Zbran

Prezrite si všetky otvorené kurzy

Zobraziť
Hviezda

Prezrite si všetky naše kurzy

Zobraziť
RDA Shop