Instagram Youtube
Brands of the world Pinterest
Sk En
Nachádzate sa: Home > RDA Team

RDA team

RDA Team 1Osoby, ktoré vedú jednotlivé kurzy garantujú dodržanie ich vysokej profesionálnej úrovne. Ide o osoby teoreticky zdatné s potrebnou dobou praxe aby informácie, ktoré klientom odovzdávajú, mali potrebnú relevantnosť.

Mgr. Miroslav SISKA - konateľ


Od roku 1984 pracoval v Policajnom Zbore SR a od roku 1993-2010 v riadiacich funkciách špeciálnych zložiek a jednotiek policajného zboru, zároveň organizoval výcviky špeciálnych jednotiek MV SR, MO SR, MF SR.

Jozef DIDY, CIBG - Riaditeľ RDA a team leader inštruktorov

Team Leader a certifikovaný inštruktor osobnej ochrany, streleckej prípravy a problematiky Counter – sniper. V rokoch 2008 – 2011 zastával v SR funkciu riaditeľa medzinárodnej asociácie osobných strážcov IBA a ILETA The Counter-Terror Group. Zúčastnil sa a zúčastňuje sa rôznych špecifických misií mimo územia SR.

Ivan ŠEBÍK - Hlavný inštruktor RDA pre oblasť taktickej a streleckej prípravy

Zúčastnil sa na inštruktážnych seminároch výcvikových programov US Special Forces. Svoju kariéru v štátnych službách MO SR ukončil na funkcii inštruktora pri 5. pluku Špeciálneho Určenia, a to pre oblasť taktickej streľby.

Mgr. Libor NEMČOK - inštruktor taktickej a streleckej prípravy

Pôsobil na špecializovaných útvaroch Policajného zboru. Zaoberal sa najmä problematikou skrytej osobnej ochrany. Od roku 1997 bol inštruktorom streleckej a taktickej prípravy pre tieto špecilizované útvary. Svoju karieru ukončil po 26 rokoch aktívnej služby. Absolvoval niekoľko kurzov zameraných na skrytú ochranu na Slovensku ale i v zahraničí. Je absolventom kurzu US Marshal service.

Ján Lupták - inštruktor v problematike taktickej streľby na dlhé vzdialenosti

Od roku 1999 slúžil v rezorte MO SR - 5.pluk Špeciálneho Určenia, kde pôsobil na funkcii ostreľovač. Zúčastnil sa misií OS SR a operácie ISAF pod velením US Special Forces. Dva roky pracoval ako PSD operátor v Iraku.

Ing. Ľudovít MIKLÁNEK - inštruktor pre oblasť techniky a legislatívy

RDA Team 2Technik a konštruktér v oblasti ručných zbraní a streliva so štátnou skúškou. Zaoberá sa problematikou použitia a legálneho vlastnenia strelných zbraní z pohľadu právneho poriadku SR. Aktívne sa podieľa na legislatívnom procese a dlhodobo spolupracuje s výrobcami a skúšobňami v tejto oblasti. Je zástupcom v Slovenskej akreditačnej rade a členom Technickej komisie pri Slovenskom ústave technickej normalizácie.

Marta NOVOTNÁ - inštruktok a asistent streleckej prípravy

Prezident Asociácie Ligy obrannej streľby na Slovensku, inštruktor Krav-Maga Slovakia. Aktívne sa zaoberá problematikou legálneho držania strelných zbraní a záujmami streleckej komunity v oblasti obrany a športovej činnosti. "Problematika sebaobrany žien je schopnosť využiť dostupné prostriedky, pričom práve ženy sú schopné byť v záťažovej situácii veľmi výkonné. Ale je dobré si to vyskúšať a spoznať svoje reakcie."

Ing. Martin MEDVEC - Inštruktor Filipino Combat Systems Kali

17 rokov pracoval v ozbrojenom zbore SR. Z toho 10 rokov v špeciálnej zložke MO SR, 4 roky na pozícii veliteľa. Absolvoval a riadil množstvo zákrokov proti nebezpečným páchateľom rôznych trestných činov. Predstaviteľ FCS Kali pre Slovenskú republiku. Vyučuje FCS Kali v nasledovných krajinách: Slovensko, Česká republika, Poľsko, Rakúsko, Ukrajina, Rusko, Malajzia, Mexiko. Zúčastnil sa mnohých seminárov a kurzov pre oblasť boja s chladnými a strelnými zbraňami.

Pozrite sa, aké kurzy pre Vás organizujeme.

RDA Klub RDA Shop