Predstavujeme náš RDA TEAM

Osoby, ktoré vedú jednotlivé kurzy garantujú dodržanie ich vysokej profesionálnej úrovne. Ide o osoby teoreticky zdatné s potrebnou dobou praxe aby informácie, ktoré klientom odovzdávajú, mali potrebnú relevantnosť.

Vyberte si z aktuálnych kurzov

RDA - Siska

Mgr. Miroslav SISKA

Konateľ

Od roku 1984 pracoval v Policajnom Zbore SR a od roku 1993-2010 v riadiacich funkciách špeciálnych zložiek a jednotiek policajného zboru, zároveň organizoval výcviky špeciálnych jednotiek MV SR, MO SR, MF SR.

RDA - Didy

Jozef DIDY

CIBG - Riaditeľ RDA a team leader inštruktorov

Team Leader a certifikovaný inštruktor osobnej ochrany, streleckej prípravy a problematiky Counter – sniper. V rokoch 2008 – 2011 zastával v SR funkciu riaditeľa medzinárodnej asociácie osobných strážcov IBA a ILETA The Counter-Terror Group. Zúčastnil sa a zúčastňuje sa rôznych špecifických misií mimo územia SR.

RDA - Sebik

Ivan ŠEBÍK

Hlavný inštruktor RDA pre oblasť taktickej a streleckej prípravy

Zúčastnil sa na inštruktážnych seminároch výcvikových programov US Special Forces. Svoju kariéru v štátnych službách MO SR ukončil na funkcii inštruktora pri 5. pluku Špeciálneho Určenia, a to pre oblasť taktickej streľby.

RDA - Nemcok

Mgr. Libor NEMČOK

Inštruktor taktickej a streleckej prípravy

Pôsobil na špecializovaných útvaroch Policajného zboru. Zaoberal sa najmä problematikou skrytej osobnej ochrany. Od roku 1997 bol inštruktorom streleckej a taktickej prípravy pre tieto špecilizované útvary. Svoju karieru ukončil po 26 rokoch aktívnej služby. Absolvoval niekoľko kurzov zameraných na skrytú ochranu na Slovensku ale i v zahraničí. Je absolventom kurzu US Marshal service.

RDA - Luptak

Ján LUPTÁK

Inštruktor v problematike taktickej streľby na dlhé vzdialenosti

Od roku 1999 slúžil v rezorte MO SR - 5.pluk Špeciálneho Určenia, kde pôsobil na funkcii ostreľovač. Zúčastnil sa misií OS SR a operácie ISAF pod velením US Special Forces. Dva roky pracoval ako PSD operátor v Iraku.

RDA - Holic

Dušan HOLIČ

Asistent taktickej a streleckej prípravy

16 rokov skúseností z policajných zložiek. Aktívny IPSC strelec, bývalý slovenský reprezentant v bojových športoch. Absolvent špecializovaných kurzov streľby.


RDA Shop